پودر لاستیک یا (گرانول) : توضیح و کاربرد‌ها

پودر لاستیک

پودر لاستیک: بهترین کاربردها پودر لاستیک نتیجه نهایی بازیافت تایرهای فیزیکی است. در این مرحله، خرده لاستیک به شکل پودری تمیز و تقریباً تمام فولاد و الیاف حذف می شود. پودر‌لاستیک کاربردهای ثانویه متعددی از محصولات قالب گیری تزریقی، روکش ها، تولید سوخت و کاربردهای مختلف آسفالت دارد. پودر لاستیک چیست قبل از شروع تولید، ماشین […]

پودر لاستیک یا (گرانول) : توضیح و کاربرد‌ها ادامه مطلب